• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Văn bản Về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Văn bản Về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 797/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/01/2020
Ngày ban ký: 31/01/2020
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 797qd-ubnd.pdfVăn bản khác