• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu đề: Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 1158/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/2023
Ngày ban ký: 13/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1158.pdf