• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước còn tồn cuối năm 2021 mang sang năm 2022

Tiêu đề: Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước còn tồn cuối năm 2021 mang sang năm 2022
Số/Ký hiệu: 597/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/07/2022
Ngày ban ký: 08/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước còn tồn cuối năm 2021 mang sang năm 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-597-2022.pdf