• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 3293/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 11/08/2021
Ngày ban ký: 11/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_tu_63_bo_tai_chinh.pdfTệp đính kèm: cv-3293-2021-1.pdf