• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 143/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 12/01/2023
Ngày ban ký: 12/01/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt13-2022-phu-luc-so-2---co-cau-ngach-cc-cua-tinh-thanh-pho.pdfTệp đính kèm: tt13-2022-phu-luc-so-1---co-cau-ngach-cc-cua-bo.pdfTệp đính kèm: tt13-2022.pdfTệp đính kèm: cv-143-2023_0001.pdf