• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh

Tiêu đề: Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 2618/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 20/08/2020
Ngày ban ký: 20/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2618-2020-1.pdfVăn bản khác