• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 2851/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 12/07/2021
Ngày ban ký: 12/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdfTệp đính kèm: thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdfTệp đính kèm: cv-2851-2021-1.pdfVăn bản khác