• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3181/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 02/08/2021
Ngày ban ký: 02/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 20_2021_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-3181-2021-1.pdf