• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3262/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 09/08/2021
Ngày ban ký: 09/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 21_2021_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-3262-2021-1.pdf