• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 3263/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 09/08/2021
Ngày ban ký: 09/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 65.2021.tt.btc-thay_the_tt92.pdfTệp đính kèm: cv-3263-2021-1.pdf