• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

Tiêu đề: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 các trường THPT và đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 828/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày ban ký: 25/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 các trường THPT và đơn vị trực thuộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: 828_maukemtheo.xlsTệp đính kèm: 828_phattriengiaoduc.pdf