• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và KHNS 3 năm 2023-2025

Tiêu đề: Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và KHNS 3 năm 2023-2025
Số/Ký hiệu: 1966/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/05/2022
Ngày ban ký: 30/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2023 và KHNS 3 năm 2023-2025
File đính kèm: Tệp đính kèm: _bieu_bao_cao_kh_pt_gddt_2023_gui_dia_phuong.xlsTệp đính kèm: cv-1966-2022.pdfVăn bản khác