• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3995/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày ban ký: 14/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3995-2022_0001.pdfVăn bản khác