• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi

Tiêu đề: Xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
Số/Ký hiệu: 124/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 14/01/2019
Ngày ban ký: 14/01/2019
Loại văn bản: Góp ý - Dự thảo
Trích yếu: Xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi
File đính kèm: Tệp đính kèm: 124_gopyduthao.pdfTệp đính kèm: duthaoluatgd.docTệp đính kèm: phieuhoi.doc