• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện

Tiêu đề: Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện
Số/Ký hiệu: 3654/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/11/2020
Ngày ban ký: 03/11/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3654-2020-1.pdfVăn bản khác