• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TẢI FILE

Thống kê truy cập