• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Ban Giám đốc


Giám đốc - Bà Trương Thị Kim Huệ

Giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Trương Thị Kim Huệ  

Thạc sĩ  

 

 

Phó giám đốc - Ông Võ Ngọc Thạch

Phó giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Võ Ngọc Thạch  

Thạc sĩ  

02513846441  

ngocthach.pgd@dongnai.edu.vn  

Phó giám đốc - Ông Đỗ Huy Khánh

Phó giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Đỗ Huy Khánh  

Thạc sĩ  

02513846441  

huykhanh.pgd@dongnai.edu.vn  

Thống kê truy cập