• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Hướng dẫn khai thác thông tin

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Các bước

Cách thực hiện

Biểu mẫu (*)

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin được công khai​ theo liên kết tại cột Đường dẫn.

 

Bước 2

- Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin được công khai, bạn tải Mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 01a hoặc 01b) và điền thông tin, gửi Phiếu đến Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email hoặc địa chỉ thư tín nêu trên.

- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật tiếp cận thông tinthì người yêu cầu cung cấp thông tin phải kèm theo văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan. Mẫu văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan được thực hiện theo Mẫu số 08.

Mẫu số 01a

Mẫusố01b

 

 

Mẫu số 08


 

Thống kê truy cập