• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học

Người làm đầu mối và lịch cung cấp thông tin

NGƯỜI LÀM ĐẦU MỐI VÀ LỊCH CUNG CẤP THÔNG TIN

 • Họ và tên: Huỳnh Thị Ánh Trinh
 • Chức vụ: Nhân viên văn thư
 • Số điện thoại: 0251.3846441                   
 • Fax: 0251.3846400
 • Địa chỉ thư tín: Số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • Email: vanphong.sodongnai@moet.edu.vn
 • Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân trong giờ làm việc các ngày làm việc trong tuần.

Thống kê truy cập