• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg

295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2018, Sở GDÐT tổ chức tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học cho cán bộ, giáo viên cốt cán của các Phòng GDÐT và các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

           Theo đó, giáo viên tham gia sẽ được tập huấn kỹ năng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học (phương thức hướng dẫn học sinh xây dựng ý tưởng, chọn đề tài, các bước thực hiện đề tài, thu thập, xử lý dữ liệu, trình bày, thuyết minh sản phẩm nghiên cứu); kỹ năng đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học (quy trình, tiêu chí đánh giá, chấm, xét chọn các dự án KHKT).

       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức tập huấn

            Ngoài ra cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn còn được tìm hiểu rõ hơn về những điểm mới trong quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GDĐT.

       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó HIệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng phát biểu tại buổi tập huấn

           Ðợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng đánh giá và lựa chọn những dự án KHKT có chất lượng, đảm bảo mục tiêu và các quy định của cuộc thi KHKT cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Một vài hình ảnh tập huấn

       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học
       295 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

Tin, ảnh: Phòng GDTrH và GDTX

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non