• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg

60% trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, ngày 19/10/2018 và 24/10/2018, các đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát chính thức Trường mầm non Xuân Tây và Trường mầm non Tuổi Thơ thuộc huyện Cẩm Mỹ.

            Hiện nay huyện Cẩm Mỹ số trường mầm non trên địa bàn huyện được đánh giá ngoài là 12 đơn vị, đạt 60% (12/20) trường mầm non được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; trong đó có 05 trường đạt cấp độ 1, 03 trường đạt cấp độ 2, 04 trường đạt cấp độ 3.

        60% trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
Đoàn kiểm tra đánh giá ngoại trường mầm non tại huyện Cẩm Mỹ

           Trong những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục, 100% đơn vị hoàn thành công tác tự đánh giá, góp phần quan trọng trong công tác tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật…

           Để đạt được các thành tích nói trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các trường mầm non trong hoạt động tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh nhận thức được  tầm quan trọng, lợi ích của công tác kiểm định chất lượng, từ đó tích cực, tự nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định chất lượng trường mầm non./.

Tin, ảnh: Phòng KTKĐCLGD

Các tin khác

Thống kê truy cập