• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Sở Giáo dục và Đạo Đồng Nai tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch số 4171/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 02/12/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch số 9310/KH-UBND ngày 31/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 9681/KH-UBND ngày 12/9/2018 Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2568/SGDĐT-TTR ngày 21/9/2018 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

            Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai được tổ chức thường xuyên liên tục trong năm 2018, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2018.

            Ngày 29/10/2018, trong cuộc họp giao ban toàn cơ quan tháng 11 năm 2018, dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Huỳnh Lệ Giang, đại diện Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT đã triển khai trực tiếp Ngày Pháp luật năm 2018 (9/11) với sự tham dự của 62 cán bộ, công chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

             Tại cuộc họp giao ban, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông qua tình hình tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật tỉnh Đồng Nai” năm 2018 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức. Toàn Ngành có 45 công chức Sở và 39354 học sinh tham gia dự thi. Kết quả: Giải tập thể: 01 giải nhì; 02 giải ba; Giải cá nhân: 04 học sinh giải khuyến khích.

              Đồng thời, giới thiệu các luật được Quốc hội mới thông qua, chú trọng đi sâu vào những điểm mới, những điểm nổi bật của các văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt là những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 (thay thế cho Luật TNBTCNN năm 2009), được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 03/7/2017; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018; Luật Tố cáo 2018, được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 (thay thế cho Luật tố cáo năm 2011), được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018,  được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

            Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, quan trọng, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật qua đó khẳng định vị trí và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật .

Tin, ảnh: Phòng Thanh tra.

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non