• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg

Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện văn bản số 11377/UBND-KGVX ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc trang bị phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã hợp đồng với Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam trang bị Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc bậc mầm non, bậc phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

            Việc sử dụng phần mềm trực tuyến phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm định, giảm tải thời gian trong việc lập báo cáo tự đánh giá tại các trường, giúp công tác quản lý từ Bộ, Sở, Phòng đến các trường học được hiệu quả, thực hiện được thống nhất các chế độ báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài hàng năm.

       Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục
Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

           Để các trường mầm non và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong triển khai thác sử dụng phần mềm trực tuyến; Từ ngày 23/10 đến 26/10/2018 Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam tổ chức 09 lớp tập huấn sử dụng phần mềm trong hoạt động tự đánh giá ở các cụm: Tân Phú – Định Quán; Long Khánh – Xuân Lộc, Long Thành – Cẩm Mỹ, Vịnh Cửu – Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa.

       Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục
Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

            Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm trong hoạt động tự đánh giá gồm 1714 thành viên là chủ tịch hội đồng tự đánh giá  và cán bộ phụ trách nhập dữ liệu của 319 trường mầm non (gồm 225 trường công lập và 94 đơn vị ngoài công lập), 293 trường tiểu học, 175 trường trung học cơ sở, 70 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gồm 47 đơn vị công lập và 23 đơn vị ngoài công lập) và 33 cán bộ chuyên viên phụ trách các bậc học của 11 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh.

            Cũng trong các ngày 25/10/2018 và 26/10/2018 tại thành phố Biên Hòa, Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng phần mềm  trực tuyến trong công tác đánh giá ngoài. Tham gia tập huấn có122 cán bộ, giáo viên bậc mầm non, 220 cán bộ, giáo viên bậc phổ thông và 10 cán bộ chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Các thành viên tham dự tập huấn đã thực hành trên máy tính xách tay có kết nối mạng dưới sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên công ty phần mềm phụ trách các lớp học (hình 6). Kết thúc các lớp tập huấn, các thành viên đã nắm vững các thao tác, kỹ thuật cơ bản sử dụng phần mềm trực tuyến trong hoạt động tự đánh giá và hoạt động đánh giá ngoài.

          Sau đợt tập huấn các đơn vị trường học thực hiện nhập cơ sở dữ liệu, các nhóm công tác và nhóm thư ký; Đến tháng 01/2019 thực hiện nhập liệu tự đánh giá và hệ thống minh chứng lên phần mềm theo các Thông tư mới:

          - Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

          - Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          - Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non./.

 Tin, ảnh: Phòng KTKĐCLGD

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non