• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

4 trường THPT hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật xây dựng chuẩn quốc gia

Toàn tỉnh hiện có 18/47 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2018, Sở GDĐT sẽ kiểm tra, công nhận đạt chuẩn đối với 9 trường. Ngoài ra, 20 trường THPT cũng đang thực hiện xây dựng trường chuẩn, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 90% trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia.

          Thực hiện lộ trình xây dựng trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia, trong năm 2018 có 9 trường THPT được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia bao gồm: THPT Đắc Lua, THPT Tôn Đức Thắng, THPT Định Quán, THPT Phú Ngọc (huyện Tân Phú), THPT Xuân Thọ, THPT Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), THCS-THPT Bàu Hàm (huyện Trảng Bom), THPT Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) và THPT Trần Phú (Tx Long Khánh). Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2018 đã có 4/9 trường hoàn thành công tác kiểm tra 

4 trường THPT hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật xây dựng chuẩn quốc gia
Kiểm tra kỹ thuật trường THPT Xuân Hưng

           Theo kế hoạch số 194-KH/TU ngày 27/7/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thì mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 90% trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 18/47 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 38.20%). Nếu 9 trường THPT nêu trên được công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm nay thì tỷ lệ trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia sẽ nâng lên 57%.

4 trường THPT hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật xây dựng chuẩn quốc gia
Kiểm tra kỹ thuật trường THPT Xuân Hưng

          Ngoài 9 trường đang thực hiện, hiện Sở GDĐT đang tiếp tục rà soát, xúc tiến đầu tư để 20 trường THPT công lập còn lại sẽ đạt trường chuẩn trong năm 2019 và 2020 để đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 194.

4 trường THPT hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật xây dựng chuẩn quốc gia
Kiểm tra kỹ thuật trường THPT Xuân Hưng

Phòng GDTrH và GDTX Sở GDĐT

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non