• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Chung kết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2018

Từ ngày Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2015 tại Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Chung kết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành Giáo dục và Đào tạo; tham gia dự thi có các học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS và THPT trong tỉnh

Chung kết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2018

             Mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018). Nhằm phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTG ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

           Tham gia dự thi: Bảng A: 22 học sinh đến từ các trường Tiểu học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị chọn cử 02 cá nhân tham gia hội thi). Bảng B: 22 học sinh đến từ các trường THCS thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị chọn cử 02 cá nhân tham gia hội thi). Bảng C: 28 học sinh các trường THPT trong tỉnh (mỗi đơn vị chọn cử 01 cá nhân tham gia hội thi).

          Thời gian tổ chức Hội thi: Từ ngày 14/5/2018 đến 18/5/2015 (Khai mạc: Lúc 08 giờ 00 ngày 14/5/2018. Tổng kết phát thưởng: Lúc 13 giờ 30 ngày 18/5/2018)

Một số hình ảnh Hội thi

Tin, hình: Phòng CTTT