• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 và những nội dung cơ bản

Luật Tố cáo lần đầu tiên được ban hành năm 2011, sau nhiều năm thi hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập về thẩm quyền giải quyết tố cáo; về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo; về bảo vệ người tố cáo… làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trật tự, kỷ cương pháp luật. Để khắc phục tình trạng này, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Tố cáo mới. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thay thế Luật Tố cáo năm 2011 kể từ ngày có hiệu lực.

         Luật Tố cáo năm 2018 bao gồm 09 chương với 67 điều (thêm 01 chương mới là Chương V về trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo). Qua đó, nhiều vấn đề quan trọng của Luật Tố cáo năm 2011 đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thêm mới như: thẩm quyền; thủ tục, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; rút tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo…

         Nội dung cơ bản và nội dung cụ thể của Luật Tố cáo năm 2018 đề nghị xem tệp đính kèm./.

Tổng hợp: Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT.


File đính kèm

Luật tố cáo Tải về
Những nội dung cơ bản luật tố cáo Tải về

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non