• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh lần I năm học 2018- 2019 Ngành học mầm non

Vào trung tuần tháng 11 năm 2018 vừa qua, Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thống Nhất tổ chức Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh ngành học mầm non lần thứ nhất tại trường mầm non Hướng Dương huyện Thống Nhất.

           Hội nghị diễn ra 2 ngày với nội dung trọng tâm: Tiếp tục rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch xây dựng môi trường trong và ngoài lớp, tổ chức các hoạt động theo quan điểm lấy giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Xây dựng quy chế chuyên môn tại các cơ sở GDMN; thực hiện áp dụng phần mềm dinh dưỡng; Triển khai công tác “Sữa học đường” năm 2018; Hướng dẫn công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018-2019.

Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh lần I  năm học 2018- 2019 Ngành học mầm non
Giờ hoạt động "ghép hình theo ý thức" tại trường mầm non

             Bên cạnh các nội dung trên các thành viên Ban hướng dẫn nghiệp vụ tỉnh còn được tham quan học tập xây dựng môi trường trong và ngoài lớp tại  trường MN Hướng Dương huyện Thống Nhất và  dự kiến tập 06 hoạt động học minh họa chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” ở các độ tuổi Nhà trẻ (24-36 tháng), Mầm, Chồi và Lá.

Hội nghị Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp tỉnh lần I  năm học 2018- 2019 Ngành học mầm non
Giờ hoạt động "Bé đi chơi biển" tại trường mầm non

            Kết luận tại hội nghị, bà Trương Thị Thủy Ngân trưởng phòng Giáo dục Mầm non đã nhấn mạnh công tác trọng tâm của Ban Hướng dẫn nghiệp vụ tỉnh sắp đến là tăng cường hoạt động chuyên môn có hiệu quả của các cụm theo sự phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục Triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”; nhân rộng mô hình điểm tại các nhóm lớp DLTT; tăng cường khai thác nguyên vật liệu địa phương cho trẻ được trải nghiệm được hoạt động với kỹ năng vận động tinh tại các cơ sở GDMN;. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn và chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh./.

                                               Tin, ảnh: Phòng GDMN

Thống kê truy cập