• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 của các thí sinh tỉnh Đồng Nai trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Hướng dẫn tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 của các thí sinh Đồng Nai

 trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Bước 1:

- Tại địa chỉ

              http://sgddt.dongnai.gov.vn (http://sgddt.dongnai.gov.vn/tra-cuu-diem-thi.html)

    hoặc http://dongnai.edu.vn (http://dongnai.edu.vn/tra-cuu-diem-thi.html)

- Nhắp vào “Tra cứu điểm thi THPT và lớp 10”

Bước 2: Nhấn chọn mục “Tốt nghiệp THPT”

Bước 3: Nhập “số CMND hoặc Căn cước công dân” và nhập “Số báo danh” cần xem điểm

Bước 4: Nhấn “Tra cứu” hoặc phím Enter

Lưu ý: Thời gian bắt đầu tra cứu là từ 08 giờ 00 ngày 18/7/2023

Các tin khác

Thống kê truy cập