• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kiểm tra sơ kết 02 năm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 3957/QĐ-TTg ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 2345/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019, từ ngày 28/11/2019 - 29/11/2019, Sở GD&ĐT (cơ quan thường trực Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (gọi tắt là Đề án PBGDPL) đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 kiểm tra việc tổ chức, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

 Đoàn kiểm tra do ông Đào Đức Trình – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn, ông Trần Văn Út – Phó trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp làm Phó đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án PBGDPL tại các đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom, trường THPT Long Thành, THPT Phước Thiền, Trường Cao đẳng Lilama, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Tại các buổi làm việc, có sự tham dự cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom; lãnh đạo, giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, đã tập trung làm rõ những kết quả triển khai thực hiện Đề án PBGDPL trong nhà trường và đánh giá, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án PBGDPL, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, điển hình như: Hàng năm, đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị đồng thời kiện toàn ban Điều hành Đề án; thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền qua đó phát huy những mặt tích cực, hiệu quả và rút kinh nghiệm, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật với các hình thức phổ biến, đa dạng, phong phú, gần gũi với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị trường học nhằm tạo hứng thú cho các đối tượng tuyên truyền, cụ thể như:

Đối với giáo viên: thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của ngành thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm, gửi qua email, họp tổ chuyên môn, họp phòng; qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; …

Đối với học sinh, sinh viên: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên tại các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt lớp; niêm yết tại bảng tin phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị; qua hệ thống phát thanh học đường; qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp; lồng ghép trong các môn học, đặc biệt là môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật; lồng ghép thông qua các hoạt động văn nghệ, tiểu phẩm, báo tường; thông qua hệ thống pano-apphich; thông qua câu lạc bộ pháp luật …

Đặc biệt, các đơn vị, trường học tăng cường chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như qua các trang thông tin điện tử của trường, qua hệ thống phát thanh học đường hàng ngày. Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua hệ thống phát thanh được đánh giá cao và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn một số hạn chế cần phải được khắc phục như: một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nên vẫn còn mang tính “hình thức” dẫn đến hiệu quả công tác phổ biến chưa hiệu quả; tại một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; Kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế; số đầu sách pháp luật của các đơn vị còn ít, số lượt người đọc sách pháp luật còn hạn chế; các tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đa dạng, chưa nhiều, chưa phù hợp với từng loại đối tượng; công tác tự kiểm tra tại đơn vị trường học chưa thường xuyên …

Qua công tác kiểm tra, ông Đào Đức Trình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để thực hiện có hiệu quả; Hàng năm, tiến hành công tác tự kiểm tra tại đơn vị nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực của Đề án PBGDPL sẽ tiến hành đánh giá, báo cáo tổng hợp kết quả sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn tiếp theo./.

Một vài hình ảnh kiểm tra

Kiểm tra sơ kết 02 năm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kiểm tra sơ kết 02 năm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” 
Kiểm tra sơ kết 02 năm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kiểm tra sơ kết 02 năm Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” 

Tin, ảnh: Hồng Vân-Phòng Thanh tra

Các tin khác

Thống kê truy cập