• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất, tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Trần Đại Nghĩa

Thực hiện theo Quyết định số: 85/QĐ-SGDĐT, ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2021, Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai do ông Võ Ngọc Thạch Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn, ông Trần Trung Sơn làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn thanh tra đã đến và làm việc tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Trảng Bom.


 Nội dung chính của lần kiểm tra này của Sở Giáo dục và Đào tạo là nhằm đánh giá lại công tác tuyển sinh của trường trong năm hoc 2020-2021, cũng như kiểm tra cơ sở vật chất của trường trong việc thực hiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn trường học. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra công tác tổ chức thi HKI của trường.

Thông qua đợt kiểm tra này Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai sẽ đánh giá lại toàn bộ công tác tuyển sinh của trường, các điều kiện cơ sở vật chất cũng như công tác tổ chức thi có thực hiện theo đúng quy chế hay không để từ đó có những chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo trong học kỳ II và các năm học tiếp theo. 

Thực hiện: Văn phòng

Các tin khác

Thống kê truy cập