• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

LỄ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018

Sáng nay, ngày 11/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

LỄ TỔNG KẾT

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018

 

Sáng nay, ngày 11/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

            Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo là một trong 23 đơn vị được vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc hạng Nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Văn Tư – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao tặng.

Bà Huỳnh Lệ Giang – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận Cờ thi đua xuất sắc hạng Nhất

Tin, ảnh: Phòng TCCB