• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng đổi mới giáo dục

Sau ngày 30-4-1975, ngành Giáo dục - đào tạo (GD-ÐT) Ðồng Nai tiếp quản các cơ sở giáo dục do chế độ cũ để lại, chủ yếu là các trường có quy mô nhỏ. Sau 44 năm, ngành GD-ÐT Ðồng Nai đã không ngừng lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu. Trong đó có việc phát triển mạng lưới trường lớp rộng khắp, nâng cao trình độ giáo viên, tiến đến xây dựng hệ thống trường học tiên tiến đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nâng cao trình độ giáo viên

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 880 trường học (trong đó có khoảng 400 trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia) với hơn 700.000 học sinh và 34.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có 12 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và hơn 100 cơ sở giảng dạy ngoại ngữ, tin học; 5 trường trung cấp chuyên nghiệp, 5 trường cao đẳng, 5 trường đại học… Ðây là điều kiện thuận lợi để người dân tham gia học tập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

t10_260419_1.jpg
Một tiết học tại Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (TP. Biên Hòa), đây là một trong 26 trường triển khai đề án Trường học tiên tiến, hiện đại

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành GD-ÐT Ðồng Nai thực hiện trong thời gian qua là việc nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Ðây là yếu tố quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Hiện nay, hầu hết giáo viên, cán bộ quản lý ngành GD- ÐT đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn cũng ngày càng tăng (cơ sở mầm non công lập là 76%, tiểu học hơn 88%, THCS đạt hơn 68%…). Ðến cuối năm học 2017 - 2018, tỷ lệ giáo viên các cấp được xếp loại chuẩn nghề nghiệp xuất sắc là hơn 56%, loại khá là 42%.

Ðể đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhất là phù hợp với những quy định của Bộ GD-ÐT, trong thời gian qua, Sở GD-ÐT đã tổ chức các đợt tập huấn theo chuyên đề ở từng cụm trường để giúp cho việc đổi mới phương pháp theo đúng quy định, chủ trương đổi mới và các đề án, dự án của Bộ GD-ÐT. Ngoài ra, Sở GD-ÐT đã phối hợp với các trường sư phạm (Ðại học Ðồng Nai, Ðại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Bộ GD-ÐT.

Bên cạnh đó, ngành cũng khuyến khích các giáo viên tham gia các hội thi như: hội thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT), hội thi Sáng tạo kỹ thuật, chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập… Ðây cũng là môi trường để giáo viên nâng cao năng lực giảng dạy.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học

Ðầu năm học 2018 - 2019, Sở GD-ÐT đã triển khai thực hiện Ðề án Trường học tiên tiến tại 26 trường học. Mục tiêu của dự án là nâng cao trình độ và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc áp dụng các phương pháp dạy học mới, khai thác sử dụng trang thiết bị để chuyển tải kiến thức ngày càng phong phú và có tính thực tiễn cao cho học sinh. Tạo môi trường học tập mới hứng thú, năng động, sáng tạo đối với học sinh. Thử nghiệm phương pháp quản lý mới trong hoạt động của các trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Ðồng Nai…

Dự án thí điểm Trường học tiên tiến, hiện đại tỉnh Ðồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 được UBND tỉnh đầu tư với tổng kinh phí hơn 499 tỷ đồng. Có 26 trường học trên địa bàn tỉnh thuộc dự án thí điểm này, trong đó có 1 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 10 trường THCS, 4 trường THPT.

Theo đó, mỗi trường nằm trong đề án sẽ được trang bị 20 phòng học hiện đại. Mỗi phòng học có một bảng tương tác thông minh, máy tính cho giáo viên, máy chiếu cự ly gần, máy chiếu vật thể, hệ thống loa… Các giáo viên được tập huấn cả về mặt kỹ thuật và cách ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Trong sinh hoạt chuyên môn, các nhà trường thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu giáo viên thực hiện việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Thậm chí đưa hoạt động này vào tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn để thúc đẩy giáo viên thực hiện.

Những thuận lợi khi ứng dụng CNTT trong dạy học nhờ trang thiết bị hiện đại, đề án Trường học tiên tiến đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường triển khai.

Nguồn: T. Vi - Báo Lao động Đồng Nai

Các tin khác