• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Ngày 10-10 là ngày chuyển đổi số của Đồng Nai

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về Ngày chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Đồng Nai lấy ngày 10-10 hàng năm làm ngày CĐS của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (hàng trước, thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng công nghệ tại hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2022. Ảnh: H.Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (hàng trước, thứ hai từ trái sang) tham quan gian hàng công nghệ tại hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2022 diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: H.Yến

Trong quyết định nêu rõ, ngày CĐS tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò ý nghĩa và lợi ích của CĐS; thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia toàn dân bảo đảm sự thành công CĐS tỉnh Đồng Nai; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và chương trình CĐS đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai.

Trong quyết định cũng yêu cầu, Sở TT-TT chủ trì phối hợp với Sở VH-TTDL, Sở KH-CN, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các hoạt động truyền thông và CĐS tỉnh Đồng Nai nhằm bảo đảm thiết thực hiệu quả và tiết kiệm…

Nguồn tin: Nhật Quỳnh, Báo Đồng Nai

Các tin khác

Thống kê truy cập