• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Quy định nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 70 trẻ, có tổ trưởng chuyên môn

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Quy định nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 70 trẻ, có tổ trưởng chuyên môn

          Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; cơ cấu, tổ chức bao gồm có các thành phần: Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tổ trưởng chuyên môn; giáo viên, nhân viên và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

              Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT đã sửa đổi về số lượng trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục so với quy định trước đây. Cụ thể là số trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 70 trẻ (quy định trước đây là không quá 50 trẻ). Nghĩa là tổng số trẻ em của toàn bộ một cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động theo hình thức nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép hoạt động) không được vượt quá 70 trẻ; còn số lượng trẻ em trong mỗi nhóm/lớp của cơ sở này được tổ chức theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Chẳng hạn như lớp mẫu giáo 5 tuổi không vượt quá 35 trẻ/lớp.

                Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT cũng quy định cụ thể yêu cầu về tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn do chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thỏa thuận trong hợp đồng lao động, đảm bảo tiêu chuẩn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; sức khỏe tốt; đảm bảo các quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định Chương trình giáo dục mầm non, bao gồm: tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

                Riêng với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ (không quá 07 trẻ) nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của cha mẹ và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 6, Điều 10 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

                 Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/7/2018./.

Tin, bài: Phòng GDMN - Sở GDĐT Đồng Nai

Các tin khác

Thống kê truy cập