• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Tiếp tục xác định vai trò đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong quản lý, lãnh đạo, đồng thời nhằm trang bị kiến thức về công tác Bảo vệ bí mật nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, cách thức triển khai cho cán bộ, công chức toàn ngành, sáng ngày 07/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019.

Tham dự Hội nghị có bà Huỳnh Lệ Giang – TUV – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà trong Ban Giám đốc Sở, địa diện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cùng 120 đại biểu là lãnh đạo, quản lý, công chức cơ quan Sở và lãnh đạo các đơn vị Phòng GDĐT, các trường THPT, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

 Tại Hội nghị tập huấn của ngành Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng PA 03 – Công an Đồng Nai đã triển khai các chuyên đề:  Một số vấn đề về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; cách thức triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 02/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đó, tại Hội nghị, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo: cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức là những người thường xuyên tiếp xúc với văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước phải tiếp tục nâng cao nhận thức, cam kết và thực hiện đúng quy định về việc bảo vệ bí mật nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Quyết định số 07/QĐ-SGDĐT ngày 02/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề đã được tập huấn và các quy định của cơ quan chức năng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tập trung chỉ đạo, triển khai, tổ chức hiện, kiểm tra, giám sát công tác này một cách chặt chẽ, đúng quy định, có hiệu quả; đảm bảo đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi cử, kiểm tra định kỳ đối với học sinh, giáo viên theo quy trình chặt chẽ, an toàn, bảo mật.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Ông Đào Đức Trình - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng thời, trên cơ sở những vấn đề đã được tập huấn tại Hội nghị này, thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị; các Phòng GD&ĐT có thể phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện tổ chức tập huấn, quán triệt cho các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

                                         Thanh Tâm – Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non