• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

Từ ngày 01- 02/8/2018, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” và tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục....

Sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề

"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

             Từ ngày 01- 02/8/2018, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020” và tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung.

           Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hơn 200 đại biểu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

                Nhằm đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, ngày 25/01/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

                 Hoạt động góc của các Bé trường mầm non 19/5 thị xã Long Khánh

                Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề đã khẳng định: Các cơ sở giáo dục mầm non có sự thay đổi rõ rệt, môi trường giáo dục được xây dựng, phát triển đúng định hướng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên đã chú trọng sự linh hoạt theo thực tế và nhu cầu, hứng thú của trẻ; hình thức tổ chức có nhiều đổi mới; việc đánh giá sự phát triển của trẻ được nhận thức và thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ được nhận thức và thực hiện đúng theo định hướng của tiêu chí về sự phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

 Vườn rau của Bé trường mầm non Dona stanrdard huyện Xuân Lộc

             Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm được nâng lên, năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được cải thiện rõ rệt.

              Khẳng định quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm định hướng cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên mầm non tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt chất lượng và hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá: Các địa phương đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; đây được coi là việc làm thiết thực, thường xuyên hằng ngày đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; tạo điều kiện, tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, học bằng chơi, chơi mà học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

             Nhìn nhận những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động quản lý và thực hiện chuyên đề, những hạn chế, những điểm chưa hợp lý trong quá trình thực hiện, Thứ trưởng đề nghị, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và chia sẻ những kết quả tích cực đã đạt được về triển khai thực hiện chuyên đề tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm về những nội dung chưa đạt kết quả như mong đợi, nghiên cứu đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn tại địa phương; tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm điển hình xuất sắc của các vùng miền trong cả nước bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp.

               Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 198 cơ sở giáo dục mầm non đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020.

               Tỉnh Đồng Nai có 05 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là trường mầm non Ánh Dương Thị xã Long Khánh; mầm non Long Thành huyện Long Thành; mầm non Hoa Mai Thành phố Biên Hòa; mầm non Ánh Dương huyện Thống Nhất và mầm non Dona stanrdard huyện Xuân Lộc. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức trao thưởng cho các đơn vị tại Hội nghị tổng kết năm học diễn ra trong tháng 8/2018 tại tỉnh Đồng Nai./.

                                                                         Tin, ảnh: Trương Thủy Ngân – Trưởng Phòng GDMN

 

 

Các tin khác

Thống kê truy cập