• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác GDMN. Nhằm giúp cho đội ngũ CBQL, giáo viên nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường mầm non.

Trong tuần tháng 12/2019 Phòng Nghiệp vụ 2 (GDMN) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cho CBQL và giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập về Chuyên đề “Giáo dục ATGT” cho trẻ trong trường mầm non với nội dung trọng tâm: Triển khai nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện nội dung giáo dục ATGT; Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục ATGT trong thực hiện chương trình GDMN; Giới thiệu một số văn bản pháp lý chỉ đạo về giáo dục ATGT trong nhà trường và dự 4 hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non (lứa tuổi MG) do các giáo viên trường MN Vĩnh Tân và MN Phong Lan huyện Vĩnh Cửu thực hiện.

Thông tin lớp tập huấn giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non
Hình ảnh lớp tập huấn giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non

Qua tập huấn đội ngũ CBQL và giáo viên bậc học mầm non của 11 đơn vị huyện, thành phố được nâng cao về kiến thức ATGT, lồng ghép, tích hợp giáo dục ATGT trong tổ chức các hoạt động theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm.

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn các chuyên viên phụ trách chuyên môn GDMN phòng GDĐT, CBQL và giáo viên có trách nhiệm xây dựng nội dung tập huấn, triển khai trực tiếp đến đội ngũ giáo viên trên địa bàn quản lý./.

Thông tin lớp tập huấn giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non
Hình ảnh tập huấn giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non

                                                Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ 2

Các tin khác

Thống kê truy cập