• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý và giáo viên tỉnh Đồng Nai

Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 13/4/2019 tại Trường THPT Trấn Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

Tham gia tập huấn có 312 đại biểu là cán bộ quản lý thuộc Sở, Phòng  Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý và giáo viên tỉnh Đồng Nai
Hình ảnh cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn

Đây là lần thứ 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài các bậc học.

Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý và giáo viên tỉnh Đồng Nai
Hình ảnh cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn

Tính đến nay, toàn tỉnh có 668 cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia đoàn đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia.

Tin, ảnh từ Phòng Nghiệp vụ 2 – Sở GDĐT

Các tin khác

Thống kê truy cập