• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học

Trong các ngày 18, 19, 20 và 21/6/2019, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Biên Hòa, Sở GDĐT Đồng Nai đã phối hợp cùng tổ chức Room to Read (RtR) tổ chức tập huấn nội dung thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học.

Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Mô hình thư viện thân thiện

Trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai là 1 trong 10 tỉnh thành được Bộ GDĐT chọn lựa để triển khai mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học. Tham gia chương trình, các trường học sẽ được RtR tập huấn về kỹ thuật thiết lập, quản lý thư viện và tổ chức tiết đọc sách thư viện. Một số nội dung chính của đợt tập huấn gồm: Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh; Tổng quan về thư viện thân thiện; Phân loại sách theo trình độ đọc, dán mã màu; Quy trình mượn trả sách; Huy động sự tham đóng góp của phụ huynh học sinh, cộng đồng trong việc phát triển thư viện; Công tác giám sát, hỗ trợ...

Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Phân loại màu theo trình độ đọc

Tham gia đợt tập huấn này có chuyên viên phụ trách công tác thư viện của các phòng GDĐT, hiệu trưởng và nhân viên thư viện của 13 trường tiểu học được chọn triển khai trong năm 2019.

Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Trưng bày sách theo mã màu
Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Tập huấn thiết lập và quản lý thư viện - Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học
Các học viên tham gia các hoạt động

Tin và ảnh: Khánh Hậu, Vũ Minh - Phòng Nghiệp vụ 1

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non


Thống kê truy cập