• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Trường mầm non An Bình, thị xã Long Khánh Trường mầm non đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo chu kỳ 5 năm lần thứ hai

Ngày 30/10/2018 Đoàn đánh giá ngoài Sở giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát chính thức Trường mầm non An Bình thuộc phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh. Đây là trường mầm non đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo chu kỳ 5 năm lần thứ hai.

              Năm 2013, Trường mẫu giáo An Bình (nay là trường mầm non An Bình) thị xã Long Khánh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 1 (Quyết định số 834/QĐ-UBND 21/3/2013) theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Năm 2014 được quy đổi đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 2 theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Trường mầm non An Bình, thị xã Long Khánh Trường mầm non đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo chu kỳ 5 năm lần thứ hai
Trường mầm non đầu tiên của tỉnh Đồng Nai được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo chu kỳ 5 năm lần thứ hai

               Từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2018 – 2019, Trường mầm non An Bình duy trì liên tục hoạt động tự đánh giá hàng năm, đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch cải tiến chất lượng để ngày một nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiếp tục duy trì phát huy tốt hơn nữa các mặt hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện phụ điểm chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hàng năm nhà trường trang bị bổ sung thêm về cơ sở vật chất, bổ sung cải tiến chất lượng một số tiêu chí chưa đạt; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Trình độ giáo viên của trường đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 81,48% (22/27), hiện nay có 02 giáo viên đang học Đại học năm thứ ba, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020./.

 Tin, ảnh: Phòng KTKĐCLGD

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non