• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM NĂM 2020

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. (file đính kèm) Xem thêm

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 như sau: (file đính kèm) Xem thêm

Thống kê truy cập