• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 671/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 201. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Kế hoạch số 375/KH-SGDĐT ngày 25/01/2021, theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp 2013; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, email, Trang thông tin điện tử. 

 Thứ hai: Tập trung Tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT. Tập trung phổ biến hiệu quả các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc thông qua năm 2020, năm 2021; Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Giáo dục năm 2019, các quy định mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản pháp luật về an ninh trật tự; pháp luật về biển đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dịch bệnh, thiên tai; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… 

Thứ ba: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021. 

Thứ tư: Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11) đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT. 

Thứ năm: Rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền, PBGDPL tại các cơ sở giáo dục; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Bí thư Đoàn, Tổng Phụ trách Đội. 

Thứ sáu: Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, Đề án khác như: Đề án 1236/QĐ-BGDĐT về tăng cường năng lực phòng, chống ma túy và Đề án 1235/QĐ-BGDĐT về Phòng, ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025; Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021; Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 và các nội dung về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… 

Trong những năm qua, công tác PBGDPL trong nhà trường có vai trò to lớn trong việc nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo hứng thú cho các đối tượng; bên cạnh đó, cần nhân rộng những mô hình hay, những sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để đạt hiệu quả cao. Nội dung Kế hoạch số 375/KH-SGDĐT ngày 25/01/2021đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

 

 Hồng Vân-Phòng Thanh tra

Thống kê truy cập